Nagrody

Całkowita kwota przeznaczona przez Organizatora na Nagrody pieniężne i Nagrody pieniężne w formie wyróżnień wynosi nie mniej niż 95 000 zł brutto.

Organizator gwarantuje wypłatę całej puli Nagród określonej w Regulaminie konkursu.

W konkursie Organizator przewiduje przyznanie Nagród jak następuje:

  1. Nagrody pieniężne

I NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 35 000,00 zł brutto

II NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 25 000,00 zł brutto

III NAGRODA

– kwota pieniężna w wysokości 15 000,00 zł brutto

Dwie Nagrody pieniężne w formie wyróżnień, po 10 000,00 zł brutto dla każdej wyróżnionej Pracy konkursowej

  • Nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej dla Uczestnika konkursu, którego praca konkursowa otrzymały największą liczbę punktów (I Nagroda pieniężna).

Propozycję przyznania określonych Nagród przygotowuje Sąd Konkursowy, a zatwierdza Kierownik Zamawiającego lub osoba przez niego upoważniona. Organizator zastrzega możliwość niewyłonienia najlepszej Pracy lub nieprzyznania poszczególnych Nagród, gdy zgłoszone Prace nie będą odpowiadać bezwzględnie wiążącym wymaganiom Regulaminu Konkursu.