Kryteria oceny

KRYTERIA OCENY OPRACOWAŃ STUDIALNYCH
Opracowania studialne oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa budynku w tym w szczególności przestrzeni przeznaczonych na laboratoria i pracownie,
c) Optymalizacja przestrzeni i programu pod kątem kosztu realizacji Inwestycji.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH
Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:

a) Atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i zagospodarowania,
b) Sprawność funkcjonalno-użytkowa przestrzeni i pomieszczeń nowego budynku,
c) Poprawność funkcjonalna i zastosowane technologie laboratoriów i pracowni specjalistycznych,
d) Zastosowanie rozwiązań proekologicznych i energooszczędnych w nowym budynku i w zagospodarowaniu terenu,
e) Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań pod kątem budżetu Inwestycji.
f) Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania.