Wyniki Konkursu

Wyniki konkursu będą podane po oficjalnym publicznym ogłoszeniu wyników tj. w dniu 16.12.2022 r.