Aktualności


16.01.2023

Organizator informuje, iż wystawa pokonkursowa będzie dostępna w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie przy ul. Trojdena 4 (wejście do budynku od strony ul. Pawińskiego) w sali nr 003.\ w dniach:
16.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
17.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
18.01.2023 r. – w godzinach: 15.00 – 17.00
19.01.2023 r. – w godzinach: 10.00 – 12.30
24.01.2023 r. – w godzinach: 14.00 – 17.00
25.01.2023 r. – w godzinach: 9.00 – 17.00

Dyskusja pokonkursowa odbędzie się w siedzibie Oddziału Warszawskiego SARP w Warszawie, ul. Foksal 2 w dniu 26.01.2023 r. o godzinie 14.00

Informacja wystawa i dyskusja Konkurs Instytut Biologii


16.12.2022

Opublikowano informację o wynikach rozstrzygnięcia Konkursu.
Wyniki konkursu wraz z prezentacją nagrodzonych Prac konkursowych dostępne są na stronie internetowej Konkursu: https://konkurs-instytut-biologii.sarp.warszawa.pl
w zakładce „Wyniki Konkursu”.
O terminie wystawy pokonkursowej oraz dyskusji pokonkursowej Organizator poinformuje w terminie późniejszym.

Oficjalna Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Konkurs Instytut Biologii


05.12.2022

Organizator informuje, iż oficjalne publiczne ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się dnia 16 grudnia 2022 roku (piątek) o godz. 10:00 w Flanders Business Park, ul. Flisa 2 w Warszawie


23.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 18 treści Regulaminu konkursu (Pytania 79 do 80)

Wyjaśnienia 18 treści Regulaminu konkursu


21.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu (Pytania 77 do 78)

Wyjaśnienia 17 treści Regulaminu konkursu


10.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu (Pytania 74 do 76)

Wyjaśnienia 16 treści Regulaminu konkursu


04.11.2022

Opublikowano wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu (Pytania 70 do 73) oraz Załącznik do Wyjaśnień 15 Rysunek nr 1 do Odpowiedzi na Pytanie 70.7

Wyjaśnienia 15 treści Regulaminu konkursu

Załącznik do Wyjaśnień 15 Rysunek nr 1 do Odpowiedzi na Pytanie 70.7


26.09.2022

Zamieszono informację o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkursu oraz kwalifikacji Uczestników konkursu do Etapu II Konkursu po przeprowadzonej przez Sąd konkursowy ocenie Opracowań studialnych.

Informacja o wynikach rozstrzygnięcia Etapu I Konkurs Instytut Biologii


04.09.2022

Opublikowano wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu (Pytania 69). Pytanie zostało zadane po terminie składania wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu.

Wyjaśnienia 14 treści Regulaminu konkursu


24.08.2022

Opublikowano Tabelę programową z Załącznika 7b do Regulaminu w wersji edytowalnej

Tabela programowa


24.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu (Pytania 66 do 68)

Wyjaśnienia 13 treści Regulaminu konkursu


17.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu (Pytania 64 do 65)

Wyjaśnienia 12 treści Regulaminu konkursu


16.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu (Pytania 60 do 63)

Wyjaśnienia 11 treści Regulaminu konkursu


10.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu (Pytania 57 do 59)

Wyjaśnienia 10 treści Regulaminu konkursu


04.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu (Pytania 45 do 56)

Wyjaśnienia 9 treści Regulaminu konkursu


02.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu (Pytania 35 do 44)

Wyjaśnienia 8 treści Regulaminu konkursu


01.08.2022

Opublikowano wyjaśnienia 7 treści Regulaminu konkursu (Pytania 18 do 34)

Wyjaśnienia 7 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii


28.07.2022

Opublikowano wyjaśnienia 6 treści Regulaminu konkursu (Pytania 14 do 17)

Wyjaśnienia 6 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii


21.07.2022

Opublikowano Porozumienie Drogowe nr U17/2020 z dnia 25 listopada 2020 wraz załącznikami

Porozumienie-Drogowe-z-dnia-25.11.2020

Zalacznik-nr-1-do-porozumienia

Zalacznik-nr-2-do-porozumienia


21.07.2022

Opublikowano wyjaśnienia 5 treści Regulaminu konkursu (Pytania 11 do 13)

Wyjaśnienia 5 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii


08.07.2022

Opublikowano informację o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie

Informacja o wynikach dopuszczenia do udziału w Konkursie Instytut Biologii


13.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 4 treści Regulaminu konkursu (Pytanie 10) – Pytanie wpłynęło po terminie składnia wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu

Wyjaśnienia 4 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii


10.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 3 treści Regulaminu konkursu (Pytania 6 do 9) oraz korektę odpowiedzi na pytanie 5

Wyjaśnienia 3 treści Regulaminu Konkurs Instytut Biologii


07.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 2 treści Regulaminu konkursu (Pytania 3 do 5)

Wyjaśnienia 2 treści Regualminu Konkurs Instytut Biologii.pdf


02.06.2022

Opublikowano wyjaśnienia 1 treści Regulaminu konkursu (Pytania 1 do 2)

Wyjaśnienia 1 treści Regualminu Konkurs Instytut Biologii.pdf


27.05.2022

Opublikowano ogłoszenie o konkursie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Ogloszenie_DUUE_opublikowane_Konkurs_Instytut_Biologii.pdf


23.05.2022
Ogłoszenie o konkursie zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.